Hauser Roman, Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/5-6/157-167
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jak wiadomo, po II wojnie światowej przez długie dziesięciolecia nie doszło do odtworzenia sądownictwa administracyjnego w Polsce, choć zapowiadała to Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej , stanowiąc w art. 26, że „osobna ustawa ustali tryb i zakres działania organów właściwych do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji publicznej”. Zamieszczenie tego przepisu mogłoby prowadzić do wniosku, że pierwotnie zamierzano powołać sądownictwo administracyjne czy też innego rodzaju organ quasi-sądowy kontrolujący administrację, odpowiedniej ustawy jednak nie wydano. Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 r. nawet nie deklarowała utworzenia sądownictwa administracyjnego. O powołaniu sądownictwa administracyjnego dyskutowano jednak w kręgach naukowych. Z ważniejszych propozycji warto przywołać tzw. projekt Zimmermanna z 1958 r., który jednak odrzucono.

Naczelny Sąd Administracyjny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX