Kryczka Sebastian , Kserowanie dokumentów tożsamości?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/11/116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kserowanie dokumentów tożsamości?

Inspektor pracy ma prawo wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego. Ponadto inspektor ma prawo sprawdzenia tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego. Kwestią sporną pozostaje natomiast możliwość kserowania dokumentów pracowników (dowodów osobistych, paszportów).

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest kontrolowanie procesu pracy i przestrzeganie przepisów prawa pracy. Kontrola wewnętrzna realizowana jest przez pracodawcę przy współudziale służby bhp, jak również bezpośrednich przełożonych. Obok kontroli wewnętrznej funkcjonuje państwowy nadzór nad warunkami pracy realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy, działającą na podstawie ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1641) – dalej u.PIP.

Z przepisu art. 1 u.PIP wynika, iż Państwowa Inspekcja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX