Granat Mirosław, Kryzys obowiązywania Konstytucji RP

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/9/3-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryzys obowiązywania Konstytucji RP

Artykuł powstał w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2018/31/B/ HS5/02667 – Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego.

  

1. Od jesieni 2015 r. dokonywały się naruszenia Konstytucji prowadzące nawet do zmian ustrojowych. Wypowiadane są oceny, że pod jej rządem doszło do „konstytucyjnego zamachu stanu” i głębokiej transformacji ustroju , w związku z czym „trudno jest jednoznacznie określić, czy Konstytucja w Polsce nadal obowiązuje” . Myśl o „podwójnej konstytucji” przebiła się także do publicystyki . W tej sytuacji pytanie o prawne obowiązywanie Konstytucji nie powinno wydawać się przesadnie radykalne.

W artykule sięgam do przykładów zaczerpniętych z praktyki, które wskazują, że wybrane akty prawne mają niejasny status: są niekonstytucyjne, choć zarazem zostały legalnie ustanowione. Prowizorycznie określam je mianem quasi-prawa. Termin ten zapewne nie jest wystarczający do scharakteryzowania pozycji tego prawa. Wskazuje on raczej na brak adekwatnej siatki pojęciowej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX