Defańska-Czujko Edyta, Krytyka pracodawcy na portalach społecznościowych

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2017/1/110-113
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krytyka pracodawcy na portalach społecznościowych

W ramach swobody komunikowania się pracownicy coraz częściej wypowiadają się na portalach społecznościowych na temat czy to procesu pracy, czy samego przełożonego. Internetowej aktywności pracowników, co do zasady, pracodawca ograniczać nie może. Należy jednak pamiętać, że krytykowanie pracodawcy w Internecie, nawet jeżeli krytyka jest dozwolona, ma charakter publiczny i może być przez pracodawcę oceniana przy użyciu szczególnie surowych kryteriów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX