Kryteria powołania na stanowisko sędziego - OpenLEX

Drajewicz Dariusz, Kryteria powołania na stanowisko sędziego

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/2/77-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryteria powołania na stanowisko sędziego

1.Powołanie na stanowisko sędziego w systemie anglosaskim

W krajach anglosaskich sędzia jest określany mianem „najwyższego kapłana w świątyni prawa” (the highest priest in the temple of law), a stanowisko sędziego, co do zasady, wieńczy karierę zawodową prawnika .

W amerykańskim federalnym Sądzie Najwyższym (the Supreme Court of the United States) dominują zawodowi politycy z wykształceniem prawniczym, którzy identyfikują swoje poglądy z poglądami prezydenta w momencie powołania. Pełną swobodę typowania na to stanowisko ma prezydent – art. 2 § 2 konstytucji Stanów Zjednoczonych (US Constitution ), którego kandydat jest następnie oceniany i ewentualnie zatwierdzany albo nie przez senat USA. Zasada ta także obowiązuje w przypadku nominacji sędziów sądów federalnych niższego rzędu, w tym sądów apelacyjnych (courts of appeals) i okręgowych (district courts) .

W sądach stanowych (state supreme courts, courts of appeals, superior courts, district courts, circuit courts) wyróżnia się aż pięć różnych sposobów powoływania na stanowisko sędziego:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX