Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew, Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/1-2/53-68
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kryteria oraz formy podziału dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Ustawodawca – zdaniem autorów artykułu – w zasadzie sformułował podstawowe i obiektywne kryteria podziału kwot należnych podmiotom subwencjonowanym w ramach subwencji ogólnej, z wyjątkiem rezerwy subwencji ogólnej. Kwoty są przekazywane beneficjentom sukcesywnie, tj. w ratach, przez Ministra Finansów. Tryb przekazywania kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego jest oparty bardziej na kryteriach uznaniowych, a ponadto – w zależności od rodzaju finansowanych lub dofinansowywanych zadań – polega na stosowaniu różnych form prawnych, tzn. porozumienia, umowy dotacyjnej lub decyzji donatora. Podmiotowi, który udziela dotacji, nie pozostawiono jednak swobody wyboru formy prawnej wykorzystywanej do uruchomienia dotacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX