Wnęk Michał, Kryptowaluty a rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/6/32-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryptowaluty a rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

W ciągu minionych lat w polskim porządku prawnym zaczęły pojawiać się przepisy prawne dotyczące kryptowalut. Choć początkowo działo się to głównie na gruncie prawa podatkowego, to ostatnie regulacje wkraczają już w sferę publicznego prawa gospodarczego, regulując prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kryptowalut. Implementacja postanowień tzw. V dyrektywy AML wprowadziła w tym zakresie największe, jak dotąd, zmiany, wprowadzając obowiązek rejestracji takiej działalności w odpowiednim rejestrze. Tym samym działalność ta stała się działalnością regulowaną. W artykule omówione zostały motywy wprowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji, funkcjonowanie rejestru z ponad rocznej perspektywy oraz ocena zasadności tych rozwiązań legislacyjnych wraz z ewentualnymi propozycjami zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX