Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy - OpenLEX

Mosiej Gerard, Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/5/140-167
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryminologiczne i prawne aspekty zjawiska szarej strefy

Streszczenie

Celem artykułu jest próba uporządkowania, syntezy i rozszerzenia wiedzy dotyczącej prawno-kryminologicznych aspektów funkcjonowania szarej strefy. Rozważania prowadzone w opracowaniu zmierzają przy tym do odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań badawczych: Na czym polega istota i specyfika szarej strefy?, Jakie są obszary i przejawy występowania szarej strefy w gospodarce?, Jakie są determinanty funkcjonowania i rozwoju tego zjawiska?, Jakie są najważniejsze skutki społeczne i ekonomiczne szarej strefy? W artykule został zaproponowany model zwalczania przestępczości szarej strefy, w którym istotną rolę do odegrania ma Prokuratura jako organizacja sui generis. Rola ta została scharakteryzowana w ramach tzw. metafor organizacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX