Perkowska Magdalena, Kryminalizacja organizowania nielegalnego przekroczenia granicy – analiza wdrożenia prawa Unii Europejskiej przez Polskę

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/8/31-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kryminalizacja organizowania nielegalnego przekroczenia granicy – analiza wdrożenia prawa Unii Europejskiej przez Polskę

Celem artykułu jest analiza wdrożenia przez Polskę dyrektywy Rady 2002/90/WE z 28.11.2002 r. definiującej ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu oraz decyzji ramowej Rady 2002/946/WSiSW z 28.11.2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu . Analizie poddano wdrożenie przepisów dotyczących organizowania nielegalnego przekroczenia granicy, szczególnie modyfikacje art. 264 § 3 Kodeksu karnego i dodanie § 4 oraz ich ustawowe znamiona. Celem analizy jest ocena zgodności przepisów prawa polskiego z prawem UE. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, w postaci analizy akt spraw karnych, ustalono zachowania sprawców uznane przez wymiar sprawiedliwości za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX