Kredyty frankowe – dura lex, sed lex? - OpenLEX

Chybiński Rafał, Kredyty frankowe – dura lex, sed lex?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/7-8/151-158
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kredyty frankowe – dura lex, sed lex?

Słowa kluczowe: bank, prawo bankowe, konsument

1.Wstęp

Problem kredytów frankowych zdaje się nieustannie rozpalać wiele debat w środowiskach prawników, ekonomistów oraz socjologów. Do dziś nie udało się znaleźć w tej kwestii porozumienia i wiele wskazuje na to, że takiego porozumienia w ogóle nie będzie. Zamiast swoistej próby łagodzenia konfliktu mamy z reguły do czynienia z podburzającymi spokój opiniami „ekspertów”, które wywołują dodatkowe zamieszanie i niweczą wszelkie marzenia o powrocie do status quo.Oczywiście poza technicznymi analizami mechanizmu udzielania kredytów indeksowanych oraz denominowanych do waluty innej niż waluta polska można w przestrzeni publicznej odnaleźć również wiele interesujących badań wykraczających poza teksty przepisów prawnych czy orzeczeń. Mamy zatem do czynienia z dwoma rodzajami postaw przyjmowanych przez badaczy – technicznego eksperta, analityka oraz zatroskanego moralistę, etyka. W mojej opinii połączenie obu tych perspektyw mogłoby dać dużo lepsze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX