Pałys Andrzej, Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce – studia przypadku

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/7/13-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce – studia przypadku

Artykuł przedstawia praktyczne konsekwencje i wyzwania związane z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w postaci czterech studiów przypadku. Pierwsze skupia się na wpływie KSeF na faktury zakupowe podatnika o zróżnicowanej działalności. W drugim została zaprezentowana sytuacja po stronie sprzedażowej u podatnika prowadzącego wyłącznie sprzedaż krajową. Trzecie studium rozszerza tę analizę o podmioty prowadzące działalność zagraniczną (w tym obsługę kodów QR), a czwarte skupia się na praktycznych komponentach procesu wdrożeniowego, w tym uzyskaniu uprawnień pierwotnych (ZAW-FA).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX