Krajowe opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym - OpenLEX

Korzyb Karolina, Krajowe opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/7/6-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krajowe opodatkowanie anglosaskiego trustu polskim podatkiem dochodowym

Artykuł stanowi próbę określenia konsekwencji prawnopodatkowych funkcjonowania anglosaskiej instytucji equity law – trustu – na gruncie polskich ustaw o podatku dochodowym. Konsekwencje te są uzależnione od spojrzenia na podmiotowość prawnopodatkową trustu i wynikającą z tego koncepcję transparentności lub nietransparentności podatkowej. W niniejszym artykule autorka rozpatruje możliwość opodatkowania dochodu trustu i dochodu pochodzącego z trustu w stosunku do różnych podmiotów wchodzących w jego strukturę. W pracy krótko omówiono w tym kontekście opodatkowanie dochodu trustu na zasadach ogólnych oraz w formie zryczałtowanej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX