Krajowa Rada Sądownictwa w świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. – zagadnienia podstawowe - OpenLEX

Grajewski Krzysztof, Krajowa Rada Sądownictwa w świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. – zagadnienia podstawowe

Artykuły
Opublikowano: KRS 2018/1/17-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krajowa Rada Sądownictwa w świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. – zagadnienia podstawowe

1.Uwagi wprowadzające

Przywołana w tytule niniejszego artykułu ustawa nie jest pierwszym aktem normatywnym zmieniającym ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa (dalej: „KRS” lub „Rada”), przyjętym przez parlament w 2017 r. Pierwsze zmiany przepisów ustawowych dotyczących KRS uchwalono 11.05.2017 r. Weszły one w życie 21.06.2017 r. Zmodyfikowano nimi dotychczasową regulację przede wszystkim w zakresie kompetencji Rady poprzez pozbawienie tego organu uprawnienia do rozpatrywania, oceny oraz przedstawiania Prezydentowi wniosków o powołanie asesorów w sądach powszechnych. Tę kompetencję zastąpiono uprawnieniem do wyrażenia sprzeciwu wobec pełnienia przez asesorów sądowych w sądach powszechnych obowiązków sędziego. Ponadto zmiany dotyczyły m.in. zakresu regulacji zawartej w wydawanym na podstawie ustawy regulaminie KRS oraz wykorzystywania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

W dniu 14.03.2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?