Korzeniowski Piotr, Krajobraz i walory krajobrazowe jako przedmiot ochrony prawnej przyrody

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2015/5/26-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Krajobraz i walory krajobrazowe jako przedmiot ochrony prawnej przyrody

1.Wprowadzenie

  Regulacje dotyczące ochrony krajobrazu są częścią systemu prawa ochrony środowiska . Ochrona i zachowanie walorów krajobrazowych stanowią wykonanie obowiązku prawnego i są celem ochrony przyrody. W tym opracowaniu wyrażany jest pogląd, że „ochrona krajobrazu” jest pojęciem szerszym od terminów „ochrona walorów krajobrazowych” i „zachowanie walorów krajobrazowych”. Zagadnienie to będzie rozwinięte w dalszej części artykułu.

W ciągu ostatnich lat przed badaczami prawa ochrony przyrody otworzyły się nowe obszary zainteresowań, związane z analizą zagadnień dotyczących ochrony prawnej krajobrazu i walorów krajobrazowych. Praca na tym polu aktywności naukowej jest nadal działaniem na pograniczu dynamicznie rozwijających się działów systemu prawa ochrony środowiska. Wyjaśnianie treści celów ochrony krajobrazu i walorów krajobrazowych stanowiących przedmiot ochrony przyrody jest problemem nauki prawa oraz praktyków. Jest to szczególnie potrzebne w okolicznościach prac nad projektem regulacji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX