Małecki Mikołaj, Kradzież przy użyciu kasy samoobsługowej w sklepie

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/10/28-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kradzież przy użyciu kasy samoobsługowej w sklepie

Słowa kluczowe: kradzież, oszustwo, kasa samoobsługowa, mienie, sprzedaż, wprowadzenie w błąd

1.Wprowadzenie

Nowe metody zarządzania sprzedażą sklepową przy użyciu kas samoobsługowych doprowadziły do pojawienia się nowych sposobów zabierania towaru przez nieuczciwych klientów bez uiszczenia zapłaty. Modus operandisprawców wykorzystujących kasy samoobsługowe, by wejść w bezprawne posiadanie rzeczy należących do sklepu, sprowadza się najczęściej do zeskanowania na czytniku kasy innej etykiety (innego kodu kreskowego) niż ten, którym oznaczona jest rzecz zabierana przez klienta, lub też do pomijania niektórych towarów przy skanowaniu zakupów lub zaniżenia ich ilości. Etykieta (kod kreskowy) może zostać podmieniona, a ilość zabieranych towarów zaniżona przez klienta wcześniej, np. na stoisku z warzywami podczas ich ważenia. Sprawca płaci za towar, którego kod fałszywie wprowadził do kasy fiskalnej, a który kosztuje mniej niż faktycznie zabierana rzecz. W ten sposób sprawca „zaoszczędza” na różnicy między...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX