Wasielewska Natalia, Koszty uzyskania przychodów czy wydatki o charakterze osobistym – gdzie przebiega granica?

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/10/40-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty uzyskania przychodów czy wydatki o charakterze osobistym – gdzie przebiega granica?

Koszty uzyskania przychodów pełnią fundamentalną funkcję przy ustalaniu, czy i w jakim stopniu przychód podatnika zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym. Ustawowa definicja kosztów uzyskania przychodów jest więc bez wątpienia jedną z najistotniejszych definicji w obszarze podatków dochodowych, jednak ze względu na jej bardzo ogólny i nieprecyzyjny charakter zarówno organy podatkowe, jak i podatnicy mają dużą swobodę w klasyfikacji określonych wydatków jako kosztów podatkowych. Najwięcej problemów w tym zakresie przysparzają wydatki, które nie tylko są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale również zaspokajają potrzeby osobiste przedsiębiorców. Niniejszy artykuł ukazuje niekonsekwencję organów podatkowych w podejściu do rozpoznawania w kosztach uzyskania przychodów wydatków noszących znamiona osobistych oraz zwraca uwagę na wadliwość praktyki stosowania prawa w tym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX