Artykuły
Opublikowano: FK 2015/10/43-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty upomnienia jako niepodatkowa należność budżetowa

Dochodzenie należności w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – powoduje konieczność doręczenia upomnienia, co prowadzi do powstania kosztu upomnienia. Prawidłowe sklasyfikowanie charakteru prawnego kosztów upomnienia w praktyce organów podatkowych umożliwia usunięcie wątpliwości w zakresie dochodzenia tych kosztów, ich umarzania czy zasad przedawniania. Artykuł ma na celu wyjaśnienie charakteru prawnego kosztów upomnienia w świetle ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych poprzez analizę ich powstania na mocy przepisów ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . W praktyce organów podatkowych często zdarza się sytuacja, gdy wniosek o umorzenie poza zaległością podatkową dotyczy także kosztów upomnienia. W takim przypadku konieczne jest ustalenie podstawy prawnej podjęcia przez organ podatkowy rozstrzygnięcia takiego wniosku. Innym problemem jest to, że często wpłata dokonana przez zobowiązanego nie pokrywa kosztów upomnienia, a jedynie należność główną, i wówczas powstaje wątpliwość co do dopuszczalności zaliczenia tej wpłaty na podstawie ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?