Maziarz-Charuza Agnieszka, Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2007/2/44-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wejście w życie ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - co nastąpiło 2.03.2006 r. - w sposób istotny zmieniło dotychczasowe zasady ustalania i pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Celem tej regulacji jest usprawnienie i przyspieszenie postępowania cywilnego poprzez zmianę zasad ustalania wysokości i pobierania od stron opłat sądowych i zaliczek na wydatki oraz zwalniania od kosztów sądowych i egzekucji należności Skarbu Państwa z tego tytułu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX