Koszty przymusowej restrukturyzacji banku w postępowaniu upadłościowym - OpenLEX

Janda Paweł, Koszty przymusowej restrukturyzacji banku w postępowaniu upadłościowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/2/26-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty przymusowej restrukturyzacji banku w postępowaniu upadłościowym

W przypadku upadłości banku poddanego wcześniej przymusowej restrukturyzacji pojawia się istotne zagadnienie związane z kolejnością zaspokajania wierzytelności. Artykuł 440 ust. 3 ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe wskazuje, że w pierwszej kolejności z masy upadłości należy zaspokajać koszty postępowania upadłościowego oraz koszty przymusowej restrukturyzacji niepokryte z przychodów z przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie ustawodawca nie określił trybu dochodzenia i sposobu zaspokajania roszczeń wynikających z kosztów przymusowej restrukturyzacji banku w postępowaniu upadłościowym. Wyjaśnienia zatem wymaga status wierzytelności wynikającej z powstałych przed ogłoszeniem upadłości banku kosztów przymusowej restrukturyzacji. Znaczenie wyjaśnienia tej kwestii pojawia się szczególnie na tle art. 230 pr. up., w przypadku gdy w masie upadłości nie znajdziemy wystarczających funduszy na zaspokojenie całości kosztów przymusowej restrukturyzacji lub gdy fundusze wystarczają jedynie na zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego. Rozważania zaprezentowane w niniejszym artykule mają odniesienie także do art. 361 ust. 1 pr. up., który statuuje podstawy umorzenia postępowania upadłościowego ze względu na ubóstwo masy upadłości. Ustalenie statusu roszczeń wynikających z kosztów przymusowej restrukturyzacji nabiera znaczenia też w toku postępowania o ogłoszenie upadłości w zakresie oceny przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości, określonych w art. 13 pr. up. Zgodnie z tym przepisem sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX