Dolniak Patrycja, Koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/6/31-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowej

Zwalczanie problemu zatorów płatniczych stanowi podstawowy cel ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Osiągnięciu tego celu mają też służyć wprowadzone ustawą narzędzia, wśród których na szczególną uwagę zasługuje rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro. Niniejsza publikacja definiuje charakter roszczenia o równowartość 40 euro oraz przedstawia propozycję rozwiązań najważniejszych dla praktyki zagadnień związanych z roszczeniem o rekompensatę z tytułu kosztów odzyskiwania należności. Problemy te wiążą się zwłaszcza z kategorią roszczeń tworzących uprawnienie do naliczenia rekompensaty, możliwością powiększenia równowartości 40 euro o odsetki, w szczególności odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych. Praca porusza również problem ryczałtowego charakteru równowartości 40 euro, uprawnienia wierzyciela do dochodzenia wyższej kwoty niż ustawowe minimum oraz możliwości odstąpienia od przyznania wierzycielowi omawianej rekompensaty. Ponadto konieczne jest odniesienie się do wątpliwości w zakresie prawidłowego określenia wartości przedmiotu sporu w razie dochodzenia w procesie równowartości 40 euro tytułem rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności. Artykuł odwołuje się do unijnej dyrektywy, orzecznictwa sądów polskich oraz poglądów doktryny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX