Prejs Ewa, Korekta przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/6/22-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Korekta przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Zagadnienie korekty przychodów wywołuje coraz więcej rozbieżności w praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych. Brak jednolitego stanowiska w kwestii zasad dokonywania korekt przychodów pogłębia stan niepewności podatników co do tego, czy na gruncie obowiązujących przepisów ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych obniżenie lub podwyższenie ceny sprzedaży między stronami umowy skutkuje obowiązkiem dokonania korekty przychodów należnych w roku podatkowym, w którym stały się one należne, czy też może dokonania korekty przychodów w roku podatkowym, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące obniżeniem lub podwyższeniem ceny. Autorka artykułu prezentuje stanowisko oraz argumenty przemawiające za jego przyjęciem, iż obniżenie ceny sprzedaży między stronami umowy skutkuje obowiązkiem dokonania przez podatnika korekty przychodów należnych w roku podatkowym, w którym stały się one należne, z kolei zaś jej podwyższenie – obowiązkiem podwyższenia przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę takiej korekty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX