Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym - OpenLEX

Pahl Bogumił, Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/9/35-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrowersje wokół nowych zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku rolnym

W konstrukcji prawnej podatku rolnego ustawodawca różnicuje zasady ustalania podstawy opodatkowania. Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę tę stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym). Nie ma w zasadzie wątpliwości w zakresie ustalania podstawy opodatkowania dla gruntów niespełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego. Wyłącznym kryterium jest liczba tzw. hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Jak zauważa autor, sprawa ta już nie jest tak oczywista, jeżeli grunty będące w posiadaniu podatnika stanowią gospodarstwo rolne. Szczególne problemy w zakresie ustalania podstawy opodatkowania występowały do końca 2015 r., do kiedy ustawodawca dla pewnych kategorii gruntów nie przewidział tzw. przeliczników. Kwestia ta miała zostać z początkiem 2016 r. rozwiązana wskutek nowelizacji ustawy o podatku rolnym dokonanej ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX