Derlatka Marek, Kontrowersje wokół kary dożywotniego pozbawienia wolności

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/12/55-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrowersje wokół kary dożywotniego pozbawienia wolności

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące kary dożywotniego pozbawienia wolności. Autor podjął polemikę z niektórymi wypowiedziami krytycznymi wobec istnienia tej kary. Zdecydowanie opowiada się za jej utrzymaniem, podnosząc przede wszystkim argument ochrony społeczeństwa przed wyjątkowo niebezpieczną jednostką.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX