Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/10/42-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrowersje dotyczące łączenia kar pobawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 87 § 1 i 2 k.k.)

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są trudności w racjonalnym i efektywnym stosowaniu przepisów prawa karnego w zakresie możliwości i zasad łączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności. Porusza on sporną i kontrowersyjną problematykę możliwości łączenia kary ograniczenia wolności z karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Wskazano także na pojawiające się wątpliwości natury aksjologicznej i wykładniczej, jak również na wady merytoryczne oraz niespójność zastosowanych rozwiązań ustawowych. Dodatkowo autorka dokonała analizy treści art. 87 § 2 k.k. W pracy zaproponowano konkretne rozwiązania de lege ferenda odnośnie kary łącznej, które umożliwią osiągnięcie pożądanych i oczekiwanych rezultatów w zakresie polityki karnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację