Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne - OpenLEX

Liwo Marian, Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/10/85-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola w administracji rządowej. Zagadnienia administracyjnoprawne

1.Wprowadzenie

Znaczenie kontroli dla zapewnienia właściwego funkcjonowania państwa, jego aparatu i organów oraz każdej zorganizowanej działalności było już dostrzegane przez myślicieli starożytnych, a to między innymi przez Platona w Państwie i Arystotelesa w Polityce, oraz doceniane przez ówczesnych panujących. Temu też okresowi przypisuje się sformułowanie założeń kontroli jako czynności zmierzającej do porównania stanu istniejącego ze stanem oczekiwanym, wynikającym z różnych źródeł .

Mimo że od tego okresu historycznego zmieniło się wiele w przedmiocie rozgraniczania kontroli od innych działań administracji publicznej i innych różnie usytuowanych podmiotów publicznych sprawujących kontrolę oraz w zakresie różnicowania i rodzajów kontroli, to jednak założenia kontroli, polegające w konsekwencji na sprawdzaniu działalności określonych podmiotów w celu wydania w zależności od wyników kontroli stosownych zaleceń, pozostały takie same.

Należy podkreślić, że kontrola w państwie jako społeczności o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX