Kontrola sądów krajowych nad stosowaniem środków inwigilacji elektronicznej na tle orzecznictwa ETPC - OpenLEX

Rojszczak Marcin, Kontrola sądów krajowych nad stosowaniem środków inwigilacji elektronicznej na tle orzecznictwa ETPC

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/4/100-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola sądów krajowych nad stosowaniem środków inwigilacji elektronicznej na tle orzecznictwa ETPC

1. Uwagi wprowadzające. W trwającej dyskusji nad skalą i zasadnością zmian wprowadzanych w ustroju i funkcjonowaniu poszczególnych gałęzi sądownictwa jednym z kluczowych argumentów formułowanych przez zwolenników trwających od 2016 r. reform jest kwestia potrzeby zwiększenia społecznej kontroli nad działalnością sądownictwa. W licznych wystąpieniach medialnych przedstawiciele rządu dowodzili, że „społeczeństwo musi mieć kontrolę nad wszystkimi władzami” , a sposobem zapewnienia tej kontroli ma być między innymi wymiana kadr czy wprowadzenie – nieznanych wcześniej – mechanizmów arbitralnego wskazywania prezesów sądów przez Ministra Sprawiedliwości.

Abstrahując od merytorycznej oceny zasadności formułowanych postulatów, należy wskazać, że bez wątpienia kilkuletni spór na temat zmian ustrojowych spowodował, że na dalszy plan przesunięte zostały próby podejmowania dyskusji na temat innych obszarów doskonalenia wymiaru sprawiedliwości, mających nie mniejsze znaczenie z perspektywy praw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX