Bartosiewicz Adam, Kontrola przez sądy administracyjne konstytucyjności przepisów objętych interpretacją indywidualną

Artykuły
Opublikowano: PP 2023/2/42-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola przez sądy administracyjne konstytucyjności przepisów objętych interpretacją indywidualną

Organy udzielające interpretacji indywidualnych nie dokonują analizy tego, czy będące przedmiotem interpretacji indywidualnej przepisy prawa podatkowego są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja (względnie, czy przepisy wykonawcze są zgodne z ustawą). Autor publikacji zastanawia się, czy takiej analizy powinny dokonywać sądy administracyjne kontrolujące wydawane interpretacje indywidualne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX