Banasiński Cezary, Bychowska Monika, Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2010/1/48-58
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuł przybliża problematykę związaną z kontrolą działalności gospodarczej przedsiębiorców. Temat został ujęty kompleksowo, co oznacza, że analizie poddane zostały wszystkie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące kontroli. Publikacja posiada istotną wartość poznawczą, bowiem analizowane regulacje w ostatnim czasie poddane zostały zasadniczym zmianom. Zmiany te mają z kolei doniosłe znaczenie dla kontrolowanych przedsiębiorców, wpływając na ich prawa i obowiązki względem organów administracji uprawnionych do przeprowadzania kontroli. Artykuł w sposób praktyczny wskazuje na oczekiwane zachowania organów względem przedsiębiorców implikowane obowiązującymi regulacjami, jak też na dopuszczalne zachowania przedsiębiorców względem organów kontroli. Tekst nie jest pozbawiony ocen dotyczących poprawności i zasadności wprowadzonych w ostatnim czasie zmian przepisów z zakresu kontroli działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX