Kontrola podatkowa po śmierci podatnika - kluczowe problemy - OpenLEX

Stolarski Przemysław, Kontrola podatkowa po śmierci podatnika - kluczowe problemy

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/4/38-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola podatkowa po śmierci podatnika - kluczowe problemy

Następstwo prawne jest jedną z bardziej skomplikowanych konstrukcji prawnych funkcjonujących na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Wynika to w dużej mierze z występowania w niej cech następstwa znanego na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego poddanych jednak swoistym modyfikacjom, wymuszonym specyfiką prawa podatkowego. Od lat instytucja ta budzi szereg wątpliwości i sporów dotyczących w szczególności zakresu tzw. sukcesji podatkowej, do której dochodzi na gruncie przedmiotowej instytucji. Problem ten jest na tyle istotny, że nie zamyka się tylko w granicach wskazanej instytucji, jako takiej, ale wywołuje określone skutki na płaszczyźnie innych instytucji podatkowych, chociażby takich, jak kontrola podatkowa. Szczególnym aspektem w tym zakresie, zauważalnym w ostatnim czasie jest wpływ sukcesji podatkowej na prawną możliwość przeprowadzenia kontroli rozliczeń podatkowych osoby fizycznej po jej śmierci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX