Kontrola podatkowa a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - OpenLEX

Mariański Adam, Kontrola podatkowa a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/1/43-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola podatkowa a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Przepisy o kontroli podatkowej były wielokrotnie zmieniane od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. Stosowanie tych regulacji budzi szereg wątpliwości. Dodatkowo ustawodawca zdecydował się poddać wszystkie kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorcy regułom zamieszczonym w jednym akcie prawnym – ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g. Wbrew intencjom projektodawców zmian przepisy te nie ograniczyły w wystarczającym stopniu uciążliwości przeprowadzanych kontroli. Wynika to nie tylko ze sposobu regulacji, ale także praktyki ich stosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX