Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/3/34-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji)

Przepisy kodeksu postępowania karnego tylko pozornie stanowią całościową regulację przebiegu procesu karnego. Wiele kwestii bezpośrednio z tym związanych, m.in. z zakresu pozyskiwania i zbierania dowodów, znajduje ustawowe podstawy w innych aktach prawnych. Przykładowo, prawo do pozyskiwania na potrzeby procesu karnego danych o rachunkach bankowych i obrotach na tych rachunkach zostało uregulowane w ustawie z 29 VIII 1997 – Prawo bankowe ; prawo do stosowania środków technicznych w celu niejawnego pozyskiwania informacji o osobie, w tym dla celów dowodowych, unormowano w ustawach: z 6 IV 1990 o Policji , z 9 VI 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym , z 24 V 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz w innych ustawach; zakaz wykorzystywania oświadczenia złożonego przed osobą udzielającą oskarżonemu pomocy psychiatrycznej przewidziano w ustawie z 19 VIII 1994 o ochronie zdrowia psychicznego . Trudno ustalić motywy, dla których ustawodawca decyduje się na...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access