Podsiadły Artur, Zawiejska-Rataj Joanna, Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/6/31-36
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - zakończenie kontroli

Mając na uwadze badane w poprzednim artykule cyklu kwestie wszczęcia oraz przebiegu kontroli celno-skarbowej w sprawach podatkowych , autorzy podejmują problematykę zakończenia omawianej procedury prowadzonej w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa podatkowego. Niniejsze rozważania dotyczą tym samym przede wszystkim aktów kończących kontrolę celno-skarbową, jej przekształcenia w postępowanie podatkowe oraz zaskarżania rozstrzygnięć wydanych w tych postępowaniach. Artykuł ma także na celu przyrównanie nowej regulacji do obowiązujących wcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej podmiotu badanego wywołanej omawianymi unormowaniami. Należy mieć bowiem na uwadze, że wejście w życie przepisów ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową, wprowadza w miejsce postępowania kontrolnego i kontroli celnej liczne nowe rozwiązania, z których najistotniejsza wydaje się instytucja w postaci kontroli celno-skarbowej. Przedmiotem artykułu jest kontrola celno-skarbowa prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, poza zakresem opracowania pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX