Kontratyp ryzyka sportowego w polskim prawie karnym - OpenLEX

Uścimiak Sylwia, Kontratyp ryzyka sportowego w polskim prawie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/5/145-156
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kontratyp ryzyka sportowego w polskim prawie karnym

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu kontratypu ryzyka sportowego na gruncie polskiego Kodeksu karnego (dalej: k.k., ustawa karna). Autorka omawia, kiedy można powołać się na kontratyp ryzyka sportowego i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby dane zachowanie stanowiło niniejszy kontratyp. Artykuł został poparty orzecznictwem oraz praktycznymi przykładami, które stanowią wskazówkę, jak należy stosować analizowany kontratyp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX