Wenclik Małgorzata, Konsultacje społeczne w gminach województwa podlaskiego na podstawie analizy regulacji statutowych i uchwał w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/4/55-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsultacje społeczne w gminach województwa podlaskiego na podstawie analizy regulacji statutowych i uchwał w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy

Artykuł ma na celu przedstawienie zasad i praktyki regulacji – na podstawie przeanalizowanych uchwał i statutów gminnych – dotyczących konsultacji społecznych na poziomie gminnym. Analizę zagadnienia autorka oparła na badaniach ilościowych i jakościowych przeprowadzonych w 118 gminach województwa podlaskiego, które zostały przeprowadzone w 2014 r. Efektem analizy stanu prawnego dotyczącego konsultacji w województwie podlaskim była próba stworzenia rekomendacji, przydatnych dla samorządów gminnych, które chciałaby podjąć się przygotowania regulaminów konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX