Konstytucyjność zakazu odmowy świadczenia z art. 138 k.w. - na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018... - OpenLEX

Derlatka Marek, Konstytucyjność zakazu odmowy świadczenia z art. 138 k.w. - na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. II KK 333/17

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/12/119-124
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjność zakazu odmowy świadczenia z art. 138 k.w. - na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2018 r., sygn. II KK 333/17

Streszczenie

W przedmiotowym opracowaniu Autor zaprezentował pogląd na temat zgodności z Konstytucją przepisu art. 138 Kodeksu wykroczeń w części odnoszącej się do przyczyny odmowy świadczenia przez podmiot zajmujący się świadczeniem usług.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX