Płowiec Witold, Konstytucyjne standardy procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/5/104-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjne standardy procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

1. W okresie niespełna 18 miesięcy (od 25.06.2015 r. do 30.11.2016) regulacje ustawowe o charakterze ustrojowym dotyczące Trybunału Konstytucyjnego prawodawca zmienił sześciokrotnie: trzykrotnie zmiana poległa na uchwaleniu nowych ustaw i trzykrotnie na nowelizacji poszczególnych przepisów . Niemal wszystkie te zmiany, w różnym zakresie, były przedmiotem kontroli przez TK . Już sama częstotliwość zmian może świadczyć o szczególnej sytuacji, w jakiej znalazł się polski sąd konstytucyjny. Nie sposób bowiem, by jakikolwiek organ władzy publicznej mógł działać „rzetelnie i sprawnie” w sytuacji, gdy w dość krótkim czasie zmieniane są podstawy prawne jego działalności. W konsekwencji rozchwiania podstaw prawnych działalności TK i kontrowersji wokół jego składu zagrożony został prymat Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzone zmiany dotyczyły również reguł wyboru sędziów TK. O zgodności z Konstytucją niektórych z nich TK miał okazję orzekać. W uzasadnieniach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX