Molis Janusz, Konstytucyjne problemy odsetek maksymalnych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/3/46-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjne problemy odsetek maksymalnych

I.Wprowadzenie

1.

W wyniku uchwalenia tzw. ustawy antylichwiarskiej zmieniono kodeks cywilny, uzupełniając go o przepisy regulujące odsetki maksymalne (art. 359 § 21 - 359 § 23 k.c.). Ustanawiając górną granicę kwoty odsetkowej, generalnie zakazano umawiania się o odsetki przekraczające wielkością czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku. Zadaniem tych przepisów, jak jednoznacznie wynika z uzasadnień wszystkich złożonych projektów, ma być przeciwdziałanie zjawisku lichwy, powszechnie rozumianemu jako zastrzeganie odsetek w wysokości nadmiernie wygórowanej w stosunku do kwoty będącej podstawą ich obliczania, udostępnianej dłużnikowi w konkretnych okolicznościach .

Zastosowane ograniczenie doktryna prawa cywilnego oceniła różnie, choć na ogół przeważały opinie negatywne . Krytyka dotyczyła wielu kwestii, w szczególności ogniskując się na objęciu zakazem przeciwlichwiarskim odsetek stosowanych nie tylko w obrocie konsumenckim, ale również w profesjonalnym . Dotychczas jednak nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX