Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa - OpenLEX

Jabłońska Paulina, Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/11-12/21-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjne podstawy rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa

Słowa kluczowe: sądowa kontrola konstytucyjności prawa, bezpośrednie stosowanie Konstytucji, ochrona nadrzędności Konstytucji, sądy

1.Uwagi wprowadzające

Problematyka kontroli konstytucyjności prawa stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawicieli nauki prawa, nie tylko prawa konstytucyjnego. Okres ponad 20 lat obowiązywania Konstytucji okazał się jednak niewystarczający dla rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z rekonstrukcją przyjętego przez nią modelu tej kontroli. Problem dopuszczalności sądowej kontroli konstytucyjności prawa, a zwłaszcza ustaw, nadal budzi bowiem kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie . Nadzwyczajna sytuacja ustrojowa, w jakiej się obecnie znajdujemy, naturalnie także przyczynia się do wzrostu zainteresowania wskazaną problematyką, wywołując jednak kolejne wątpliwości w tym zakresie. Analiza wypowiedzi, zarówno doktrynalnych, jak i orzeczniczych, prowadzi do wniosku, zgodnie z którym spór o kompetencję sądów do przeprowadzania kontroli konstytucyjności prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX