Konstytucyjne i ustawowe podstawy nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji - OpenLEX

Kozłowski Krzysztof, Konstytucyjne i ustawowe podstawy nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/11/40-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjne i ustawowe podstawy nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji

Słowa kluczowe: Konstytucja RP, obywatelstwo, polskie pochodzenie, reguła ius sanguinis, reguła ius soli, naturalizacja, repatriacja, powrót do ojczyzny

1.Wprowadzenie

Repatriacja jest instytucją wyjątkową w systemie prawnym przede wszystkim ze względu na fakt, że pozostaje bardzo silnie uwarunkowana czynnikami natury historycznej, społecznej oraz moralnej. Taki też się wydaje być jej odbiór społeczny. Wyraźnie zostało to zaznaczone w preambule do poświęconej temu zagadnieniu ustawy, która stwierdza, że akt ten został ustanowiony „w poczuciu głębokiej więzi z Polakami (...), pozbawionymi możliwości powrotu do Polski”. Sensem repatriacji jest umożliwienie nabycia obywatelstwa polskiego i powrót do kraju osobom posiadającym polskie pochodzenie, a więc odbudowanie tej szczególnej, publicznoprawnej więzi, która została zerwana na skutek wydarzeń historycznych. Warto w tym miejscu jeszcze raz sięgnąć po sformułowania ustawowej preambuły, która podkreśla, że ten akt prawny został przyjęty, „pragnąc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX