Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji - OpenLEX

Szymanek Jarosław, Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2007/8/18-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjna zasada wolności słowa w radiofonii i telewizji

We współczesnym państwie demokratycznym wolność słowa, różnie ujmowana i nazywana (np. jako wolność wypowiedzi, wolność przekazu, wolność opinii, wolność wyrażania albo przekazywania opinii lub poglądów ), jest wartością szczególną, przede wszystkim dlatego, że jest wartością konstytuującą, a zarazem definiującą szereg innych zasad i wartości właściwych dla demokratycznego państwa prawnego. Przykładowo wskazać tu można: zasadę pluralizmu, dobra wspólnego, zakazu dyskryminacji, wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań, czy wreszcie prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa . Jako wolność, a zatem jako "postępowanie według własnej woli zainteresowanej osoby" nie jest o na jednak - w porównaniu z niektórymi innymi prawami czy wolnościami - nieograniczona, traktowana w sposób absolutny czy nihilistyczny. Barierą, jaką napotyka wolność, nie tylko zresztą wolność wypowiedzi, są prawa ustalające i gwarantujące inne dobra i inne prawa oraz wolności innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX