Konstytucyjna zasada ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wynikające z niej uprawnienia kobiet-pracownic w związku z... - OpenLEX

Stecko Sylwia, Konstytucyjna zasada ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wynikające z niej uprawnienia kobiet-pracownic w związku z urodzeniem dziecka

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/5/59-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjna zasada ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa oraz wynikające z niej uprawnienia kobiet-pracownic w związku z urodzeniem dziecka

1.Wstęp

Założeniem artykułu jest ukazanie problematyki ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Prawną sytuację kobiet-matek szczegółowo ujmuje szereg uregulowań legislacyjnych, które zawierają zobowiązania państwa wobec matki i dziecka. Zapewnienie o opiece i ochronie małżeństwa, rodziny i macierzyństwa odnaleźć można już w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje ona małżeństwo i macierzyństwo za samoistną wartość konstytucyjną i w art. 18 poręcza im ochronę i opiekę. Ochrona małżeństwa oznacza, że państwo w ustawodawstwie stwarza możliwości sprzyjające jego trwałości. Trwałość małżeństwa w dużej mierze zależy od postawy małżonków, jednak ustawodawstwo może dopomóc w osiągnięciu tego celu. Artykuł ten chroni cztery podstawowe wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie, tj.: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. Na ustawodawcy ciąży nakaz zapewnienia wskazanym wartościom nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX