Florczak-Wątor Monika, Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych w świetle dotychczasowej praktyki jej (nie)stosowania

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/333-350
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych w świetle dotychczasowej praktyki jej (nie)stosowania

1. Wstęp. Stan nadzwyczajny stanowi formę reakcji państwa na sytuację szczególnego zagrożenia, przy czym w państwie demokratycznym konieczne jest nadanie tej reakcji określonych ram konstytucyjnych. Konstytucjonalizacja stanu nadzwyczajnego jest z kolei problematyczna, ponieważ owo zagrożenie jest trudne do przewidzenia, w związku z tym uregulowanie adekwatnych form reakcji państwa na nie jest dużym wyzwaniem. Dodatkowo stan nadzwyczajny z istoty swej ma charakter wyjątkowy i epizodyczny , bowiem w państwie demokratycznym instytucja ta stosowana jest rzadko i krótkotrwale. Z tego powodu możliwość weryfikacji przez praktykę ustrojową przydatności konstytucyjnej regulacji tej materii jest bardzo ograniczona. Tezę tę doskonale potwierdza fakt, że obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej od 25 lat konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych tylko raz została zastosowana – w związku z wprowadzeniem 2.09.2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX