Roch Adam, Konstytucyjna problematyka wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/7-8/162-186
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstytucyjna problematyka wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Streszczenie

W publikacji autor podejmuje próbę dokonania analizy konstytucyjnych uwarunkowań wprowadzenia nowego modelu wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz wygaszenia kadencji poprzedniego składu sędziowskiego KRS. Przedstawia zwięźle stan prawny obowiązujący wcześniej, koncentrując się na konsekwencjach powołania nowego składu KRS w kontekście wcześniejszych i aktualnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Posiłkując się dotychczasowym dorobkiem orzecznictwa i doktryny stawia tezę o niemożności negowania efektów działań Krajowej Rady Sądownictwa funkcjonującej według aktualnych zasad, w szczególności w odniesieniu do podejmowanych uchwał o przedstawianiu kandydatów na sędziów i dokonanych powołań prezydenckich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX