Konstruowanie programów pomocowych w formie uchwał rad gmin w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - OpenLEX

Dowgier Rafał, Konstruowanie programów pomocowych w formie uchwał rad gmin w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/5/74-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konstruowanie programów pomocowych w formie uchwał rad gmin w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zasadą jest zakaz udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą pomocy pochodzącej ze środków publicznych. Formą pomocy publicznej mogą być zwolnienia podatkowe w podatkach lokalnych udzielane w formie uchwał rad gmin. Artykuł przedstawia zasady, które powinny być przestrzegane przez rady gmin przy wprowadzaniu tego rodzaju preferencji podatkowych. Rozważania uwzględniają zarówno ogólne regulacje związane z udzielaniem pomocy publicznej, jak i szczegółowe postanowienia tych aktów, które regulują procedurę uchwałodawczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX