Konsorcjum jako zmowa przetargowa ograniczająca konkurencję - OpenLEX

Szanciło Tomasz, Konsorcjum jako zmowa przetargowa ograniczająca konkurencję

Artykuły
Opublikowano: FK 2017/1-2/17-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsorcjum jako zmowa przetargowa ograniczająca konkurencję

Konsorcjum jest aktualnie jedną z istotnych form kooperacji przedsiębiorców, szczególnie w przypadku ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego. Ta forma współpracy pozwala w szczególności na połączenie potencjałów przedsiębiorców w celu konkurowania z przedsiębiorcami o większym potencjale. Powstaje wątpliwość, czy współpraca tego rodzaju jest dozwolona z punktu widzenia ustawy antymonopolowej, a więc czy w konkretnych przypadkach nie stanowi zagrożenia dla konkurencji jako tzw. zmowa przetargowa. Trzeba bowiem podkreślić, że postępowanie przetargowe jest jedną z najkorzystniejszych form wyłaniania wykonawców, a więc zmowy przetargowe są niepożądanym środkiem zakłócenia rynku, gdyż naruszają istotę przetargu. W odniesieniu do konsorcjum, z jednej strony, nie chodzi o jego automatyczne kwalifikowanie jako niedozwolonej formy współpracy, gdyż byłoby to oczywiście sprzeczne z istotą i celem tej formy współpracy przedsiębiorców, jednak z drugiej strony, należy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadne jest przyjęcie w każdej sytuacji, że taka kooperacja przedsiębiorców jest zgodna z prawem konkurencji. Jest to istotne, gdyż nie współpraca między przedsiębiorcami stanowi podstawę właściwego funkcjonowania rynku, lecz właśnie ich rywalizacja w ramach zasad konkurencji określonych przepisami prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX