Artykuły
Opublikowano: ST 2019/9/49-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsekwencje ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla stypendiów przyznawanych studentom i doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa katalog świadczeń o charakterze stypendialnym, o które mogą się ubiegać studenci i doktoranci. Wzorem poprzedniego stanu prawnego znalazły się w nim także stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł przedstawia najistotniejsze konsekwencje nowych przepisów dla przyznawania stypendiów przez jednostki samorządu terytorialnego. W artykule dokonano krytycznej analizy nowych regulacji i ich potencjalnych skutków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację