Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - OpenLEX

Stefański Krzysztof, Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/12/3-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsekwencje ukarania sędziego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

1. Uwagi wstępne. Punktem wyjścia do rozważań w niniejszym artykule jest sytuacja prawna, jaka powstała po wejściu w życie ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw , ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz po wydaniu kilku niezwykle istotnych orzeczeń. Przede wszystkim należy wskazać wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. oraz dwa orzeczenia Sądu Najwyższego będące konsekwencją owego rozstrzygnięcia jurydycznego: wyrok z 5.12.2019 r. oraz uchwała pełnego składu SN z 23.01.2020 r. Nie można też pominąć późniejszych orzeczeń TS, zwłaszcza wyroku TS z 15.07.2021 r. oraz wcześniejszego postanowienia TS z 8.04.2020 r. w tej samej sprawie, jak również postanowień TS w sprawie C-204/21 , a także orzeczeń SN zapadłych w ich następstwie .

Waga wskazanych judykatów zarówno ze względów ustrojowych, jak i dla funkcjonowania Sądu Najwyższego i niezawisłego sądownictwa w Polsce jest ogromna. Nie jest celem niniejszego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?