Strzelec Dariusz, Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/12/12-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych

Uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r. jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Oczywiście pierwsza myśl nasuwa się przy tym taka, że okres sześciu miesięcy to może zbyt krótki czas na formułowanie jakichś ogólnych spostrzeżeń. Niemniej jednak warto pokusić się o takie wstępne – bazujące na dotychczasowym orzecznictwie – podsumowanie już teraz, aby na tym etapie dyskutować o kwestiach spornych, które ujawniły się w judykaturze, a nie czekać kilka lat i przedstawiać kwestie problematyczne kolejny, już czwarty, raz NSA, aby ten – z uwagi na brak zainteresowania ustawodawcy w wyeliminowaniu kłopotliwego przepisu – naprawiał te mankamenty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX