Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w... - OpenLEX

Sadza Arkadiusz, Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2013/2/213-227
Autor:
Rodzaj: artykuł

Konsekwencje procesowe ustalenia częściowego braku opłaty od pozwu po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

1.

Stosunkowo szeroki katalog spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz względna szybkość uzyskania w nich ochrony prawnej sprawia, że oba wymienione postępowania odrębne w praktyce sądowej wdrażane są relatywnie często. Cechą obu tych postępowań jest rozpoznawanie w ich toku roszczeń pieniężnych , z tym zastrzeżeniem, że wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym może nastąpić jedynie na podstawie materiału dowodowego, na który składają się enumeratywnie wyliczone rodzaje dokumentów, które mają - w założeniu ustawodawcy - charakteryzować się wyższym stopniem pewności .

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem fakultatywnym, może zatem zostać wszczęte jedynie na skutek umieszczonego w pozwie żądania wydania w nim nakazu zapłaty . Zawarty w pozwie wniosek jest przy tym dla sądu wiążący w tym sensie, iż każdorazowo (oczywiście po ustaleniu właściwości sądu oraz sprawdzeniu, czy pozew spełnia warunki formalne) po wpłynięciu pozwu zawierającego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX