Artykuły
Opublikowano: PS 2016/10/114-122
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Konkretna kontrola abuzywności klauzuli wartości wykupu w umowach polisolokat

1.Uwagi wstępne

Od kilku lat bardzo duże kontrowersje wzbudzają umowy ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) oraz polisolokaty. Na mocy zawartej umowy ubezpieczony zobowiązuje się do terminowych wpłat na fundusze inwestycyjne, które powinny osiągać zamierzone zyski. Jednak w przypadku niewypracowania zysku i decyzji ubezpieczonego o przedterminowym rozwiązaniu umowy najczęściej dochodzi do prawie całkowitej lub znaczącej utraty zainwestowanego kapitału. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w ogólnych warunkach umowy ubezpieczyciel zawiera najczęściej ukrytą opłatę likwidacyjną (sformułowaną jako „świadczenie wykupu” lub „wartość wykupu”), która wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu do nawet pełnej wartości powierzonej ubezpieczycielowi sumy pieniężnej.

Uznanie postanowień umowy za abuzywne może zostać dokonane w trakcie kontroli konkretnej w odniesieniu do danego stosunku prawnego lub w ramach kontroli abstrakcyjnej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Niniejsze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?